Viisi väittämää auringosta, -tarua vai totta

15.5.2018

Oikein nautittuna auringonpaiste tekee hyvää mielelle ja keholle. Allergia-, iho- ja astmaliitto kokosi myös viisi muuta väittämää auringosta. Asiantuntija Kaisa Toikko vastaa, ovatko ne totta vai tarua.

Pilvisellä säällä ei voi palaa

Pilviselläkin säällä iho voi palaa. UV-sä­teily lä­päisee myös pilvi­verhon. Sik­si aurin­golta pi­tää suo­jautua pilvi­si­näkin päi­vinä. Ohut pilvikerros läpäisee noin 90 prosenttia auringon säteilystä. Ilmatieteen laitos ilmoittaa päivittäin UV-indeksin, joka kertoo auringon haitallisen säteilyn määrän. Kun UV-indeksi on kolme tai enemmän, on syytä suojautua auringon säteilyltä.

Punainen iho ei ole palanut

Mo­ni miel­tää ihon palaneen auringossa vas­ta, kun iho hil­seilee tai on rakku­loilla. Näin asia ei kui­tenkaan ole, sil­lä lie­väkin pu­notus tar­koittaa, et­tä iho on pa­lanut. It­se asiassa se­kä ihon pu­notus et­tä rus­ketus ovat merk­kejä sii­tä, et­tä au­ringon ultra­vio­let­ti­sä­teily on pääs­syt vaurioit­tamaan ihoa.

D-vitamiinin ottaminen ennen auringonottoa suojaa ihoa

D-vi­ta­miini ei suo­jaa ihoa pala­mi­selta. Sen sijaan aurinko vaikuttaa D-vitamiinin esiasteen muodostumiseen ihon rakenteissa. Riittävästi D-vitamiinia saa, kun antaa suomalaisen kesäauringon paistaa kasvoille ja käsivarsille noin 10 minuuttia muutaman kerran viikossa.

Aurinkovoiteen levitys iholle aamulla suojaa koko päivän

Kertarasvaus aurinkosuojavoidetta ei takaa suojaa koko päiväksi, olipa voide sitten vedenkestävää tai ei. Suojavoi­detta pi­tää li­sätä päi­vän mit­taan, sillä sen teho heikkenee muutamassa tunnissa, ja varsinkin jos käy vä­lillä ui­massa, voide läh­tee hel­posti pois ihoa pyyhkeellä kuivatessa.

Rusketus kaunistaa ihoa

Tä­mä voi ol­la tot­ta ly­hyellä aika­vä­lillä. Au­ringon ke­vyesti päivet­tämä iho on tä­män het­kisten kauneu­si­han­teiden mu­kainen. Pit­källä aika­vä­lillä ihon paahta­minen aurin­gossa ei kui­tenkaan tee kau­niiksi. UV-sä­teily van­hentaa ihoa, tekee siitä ryppyisen ja lisää ihosyövän riskiä.

 

Lisätietoja:

Asiantuntija Kaisa Toikko p. 040 1522024, kaisa.toikko@allergia.fi